© Skajs

I Klara Källströms och Thobias Fäldts gemensamma arbete A Beach blir fragment av kakelplattor, funna på en badstrand i Jaffa, utgångspunkten för en berättelse med många bottnar. Strandfynden är rester av hus som tidigare funnits på platsen, men vilka har raserats och använts som fyllningsmaterial. Likt förträngda upplevelser återkommer skärvorna som en påminnelse om det som har varit. Hur platsen och husen såg ut 1880 finns skildrat i ett fotografi av fransmannen Félix Bonfils – en av flera europeiska fotografer som vid denna tid var verksamma i Mellanöstern och producerade bilder för den tidiga turistnäringen. Ett original av Bonfils bild utgör en av verkets många delar, som också rymmer en artist book med text av Johannes Wahlström, objekt, vykort och fotografier av Källström och Fäldt. Tillsammans skapar delarna en väv av referenser som synliggör hur historiens och nutidens olika lager samexisterar och bryts mot varandra.

En antikhandel är en plats där ting från andra tider och rum blir omhändertagna och finner nya ägare och sammanhang. Vad Källströms och Fäldts arbete också väcker frågor om är hur kulturella och ekonomiska värden skapas genom konstnärliga val och bearbetningar och platsen där det hela äger rum.

Curatorer: Joakim Geiger & Niclas Östlind
Onsdag den 16 september 2015 kl 17.00 – 20.00
eller
Lördag den 19 september 2015, kl 14.00–17.00

Skajs Antikhandel, Nybrogatan 3
mikael.skaj@telia.com 0708-704498
Finissage:
samtal om utställningen, söndag den 27 september kl 15-16
för mer info www.skajsantikhandel.com