© Prioux & Peixoto

”Vues Choisies”, Cosmos Arles Books 2016, Prioux & Peixoto.