© Verk

Vi måste prata om fotobokens framtid – nu
TEXT: NICLAS ÖSTLIND i nya numret av VERK tidskrift